dr Aleksandra Vuletić - Peco

specijalista psihijatrije, magistar medicinskih nauka iz oblasti neuropsihologije, porodični psihoterapeut

Osnivač porodičnog i bračnog savetovališta "Tim", lekar sa dvadesetogodišnjim iskustvom u radu sa klijentima. Tokom svog profesionalnog angažovanja objavila je knjigu i više članaka koji se bave različitim aspektima mentalnog zdravlja. Učesnik je brojnih stručnih skupova kao i član više profesionalnih udruženja. Nosilac je Nacionalnog i Evropskog sertifakata za psihoterapiju.

Savetovaliste Tim logo © 2010. Porodično i bračno savetovalište TIM. Sva prava zadržana.